A A A K K K
для людей із порушенням зору
Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради та затвердження Положення про опікунську раду

Дата: 17.03.2021 18:32
Кількість переглядів: 100

 

 

УКРАЇНА

ГОРЩИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Коростенського району Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

   

     від 17 березня 2021 року 

    № 27

 

 

Про створення опікунської ради

при виконавчому комітеті Горщиківської

сільської ради та затвердження Положення

про опікунську раду

 

   Керуючись підпунктом 4 п «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.08.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» виконавчий комітет Горщиківської  сільської ради

ВИРІШИВ:

  1. Утворити опікунську раду при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради та затвердити її склад згідно з додатком;
  2. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради.
  3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Горщиківської сільської ради №4 від 09.01.2019 р. «Про утворення опікунської ради при виконкомі Горщиківської сільської ради та затвердження Положення».

 

Сільський голова                                                  Олексій ТУРОВСЬКИЙ

 

 

 

                                                                        Додаток 1

                                   до рішення виконавчого комітету

Горщиківської сільської ради

                                                   від 17 березня 2021  року №27

                                                          

 

Персональний склад опікунської ради

при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради

 

 

Голова комісії – Іскоростенська Світлана Павлівна – секретар виконавчого комітету Горщиківської сільської ради.

Секретар комісії – Андрієвська Наталія Сергіївна – начальник служби у справах дітей Горщиківської сільської ради.

Члени комісії:

  • Вигівський Володимир Іванович – староста Старостинського округу Горщиківської сільської ради;
  • Гошко Галина Петрівна – директор Центру надання соціальної допомоги Горщиківської сільської ради;
  • Кривошиєнко Оксана Петрівна – фельдшер с. Боровиця;
  • Остапенко Тетяна Андріївна – соціальний педагог Горщиківського ліцею.

 

 

Секретар виконкому                        Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Додаток 2

                                   до рішення виконавчого комітету

Горщиківської сільської ради

                                                   від 17 березня  2021 року №27

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Горщиківської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Горщиківської сільської ради, та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Правилами опіки та піклування, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням.

  1.3. Діяльність опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, в т.ч. неповнолітніх, які потребують допомоги щодо забезпечення їхніх прав та законних інтересів.

  1.4. До складу опікунської ради входять посадові особи виконавчих органів Горщиківської сільської ради, представники інших підприємств та установ, організацій, старости. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

  1.5. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за напрямком).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 2.1. Завданнями опікунської ради є надання допомоги у діяльності виконавчого комітету Горщиківської сільської ради, як органу опіки та піклування, здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав та інтересів дітей та осіб, які потребують опіки та піклування.

 2.2. Координація діяльності виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ різної форми власності, громадських та релігійних організацій щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

2.3. Попередній розгляд спірних та складних питань, які виносяться на засідання виконавчого комітету щодо:

- порушує питання щодо позбавлення батьківських прав;

- розгляд і прийняття відповідних рішень і рекомендацій з питань соціально-правового захисту дітей, недієздатних або обмежено дієздатних;

- встановлення опіки та піклування, призначення опікунів та піклувальників повнолітнім особам, які за рішенням суду визнані недієздатними та обмежено дієздатними;

інших питань, які входять до компетенції органу опіки та піклування  і потребують  прийняття рішення виконавчим комітетом сільської ради.

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

3.1. Відповідно до покладених на неї завдань, опікунська рада:

- попередньо розглядає питання, які входять до компетенції органів опіки та піклування та потребують прийняття рішення виконавчого комітету;

- в межах, визначених чинним законодавством, сприяє роботі Служби у справах дітей Горщиківської сільської ради, інших установ та організацій при здійсненні ними функцій із захисту прав дітей та осіб, які потребують опіки та піклування;

- веде облік недієздатних (обмежено дієздатних) осіб, над якими за поданням виконавчого комітету Горщиківської сільської ради у судовому порядку встановлено опіку чи піклування;

- виконує інші функції, віднесенні до компетенції виконавчих комітетів сільських рад в частині здійснення повноважень органів опіки та піклування.

 

4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Опікунська рада має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

4.2. Залучати до розв’язання актуальних проблем дітей, осіб, які за станом здоров’я не мають змоги самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, інвалідів та одиноких людей похилого віку, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

4.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників Служби у справах дітей райдержадміністрації,  Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області, виконавчих органів Горщиківської сільської ради, установ, громадських організацій, батьківських комітетів шкіл та дошкільних навчальних закладів тощо для вирішення питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.

 

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 

5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше 1 разу на квартал і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3.Члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних причин, за виключенням представників громадськості, його має право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради.

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде секретар.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 

6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності.

6.2. Голова опікунської ради:

- організовує і координує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

6.3. Секретар опікунської ради безпосередньо підпорядкований голові опікунської ради та виконує його обов’язки на період відсутності.

6.4. У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання його обов’язків покладається на іншого члена опікунської ради.

 6.5. Секретар опікунської ради відповідно до покладених на нього обов’язків:

         - вивчає всі матеріали, які надходять до опікунської ради;

         - проводить прийом громадян з питань опіки та піклування;

         - готує матеріали, які необхідні для проведення опікунської ради;

         - веде протоколи засідань опікунської ради;

         - співпрацює із Службою у справах дітей Коростенської райдержадміністрації, Коростенським ВП ГУ НП в Житомирській області, установами, організаціями, батьківськими комітетами шкіл та дошкільних навчальних закладів, судами тощо;

         - бере участь у виявленні дітей, що залишились без батьківської опіки та дітей, що мають батьків, але потребують реагування та допомоги суспільства;

         - бере участь в обстеженні умов життя та виховання дітей, що залишилися без піклування батьків;

         - готує звіти про роботу опікунської ради;

         - готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

         - інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

         - виконує інші доручення голови опікунської ради;

         - здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Горщиківської сільської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету сільської ради, як органу опіки та піклування.

         - виконує інші доручення голови опікунської ради.

6.6. Члени опікунської ради:

- беруть участь у засіданнях опікунської ради;

- виконують доручення голови опікунської ради.

 

6.7. Голова, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

 

Секретар виконкому                                Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь