A A A K K K
для людей із порушенням зору
Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Про утворення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради, затвердження її персонального складу та Положення

Дата: 17.03.2021 18:36
Кількість переглядів: 99

 

 

УКРАЇНА

ГОРЩИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Коростенського району Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

17.03.2021року      №28

Про утворення комісії з питань захисту

прав дитини при виконавчому комітеті

 Горщиківської сільської ради,

затвердження її персонального складу та Положення

 

З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, керуючись Сімейним кодексом України,  Цивільним  кодексом України, відповідно до законів України: «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дітей» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» керуючись ст. 26, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Горщиківської сільської ради 

ВИРІШИВ:

    1. Утворити Комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради.

    2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради (додаток 1).

   3. Затвердити персональний склад Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради (додаток 2).

   4. Затвердити Методичні рекомендації щодо діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради.

    5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника сільського голови  Литвинчука М.О.

 

      Сільський голова                              Олексій Туровський

                                                                                                                         Додаток 1

до рішення виконкому №28

від 17.03.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини при

виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом  сільської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією УкраїниСімейним і Цивільним кодексами УкраїниЗаконами України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про охорону дитинства""Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування""Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей""Про освіту""Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами) в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року № 800.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників структурних підрозділів сільської ради, зокрема служби у справах дітей, працівників  структурних підрозділів при виконавчому комітеті селищної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі – уповноважені суб’єкти);  

2) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

3) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

- доцільність надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- доцільність підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

- підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

- доцільність побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- доцільність встановлення і припинення опіки, піклування;

- стану утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників

- стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини-позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

4) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовуються до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

- взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу). 

 

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.

залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські об’єднання і організації, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює сільський голова.

   Організація діяльності комісії забезпечується службою у справах дітей при виконавчому комітеті сільської ради.

   Заступник селищного голови може виконувати повноваження заступника голови комісії.

   Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради.  Секретар Комісії - відповідно до покладених на нього обов'язків:

- приймає від суб'єктів соціальної роботи матеріали та готує їх для розгляду на засіданні Комісії;

- формує порядок денний засідань Комісії;

- веде протоколи засідань Комісії;

- підписує протоколи та витяги з протоколів Комісії.

    У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на іншого члена Комісії.

   Матеріали, які надійшли на розгляд Комісії, зберігаються у службі у  справах дітей при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради відповідно до законодавства України.

7. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

    До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

   У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності, рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час і місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

   На засідання комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які беруть безпосередню участь у вирішенні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловлювати свою думку.

8. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

9. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Уразі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

10. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

11. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Секретар сільської ради                        Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 Додаток 2

до рішення виконкому №28

від 17.03.2021 року 

Персональний склад Комісії з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради

 

Голова комісії – Туровський Олексій Анатолійович – сільський голова;

Секретар комісії – Андрієвська Наталія Сергіївна – начальник служби у справах дітей;

Члени комісії: Рахвальський Олександр Володимирович – спеціаліст відділу з питань освіти, культури, молоді та спорту ;

Мельниченко Юлія Вікторівна – сімейний лікар Горщиківської амбулаторії ;

Гошко Галина Петрівна  – директор центру надання соціальної допомоги;

Васьківська Тетяна Олександрівна – інспектор сектору ювенальної превенції Коростенського РУП;

Іллінська Неля Гагиківна – директор Горщиківського закладу дошкільної освіти» Берізка».

 

Секретар сільської ради                        Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради 

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань захисту прав дитини (надалі – комісія) – є органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету сільської ради.

1.2. Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток (пункт 2.2.2.16 додатка 1) – право комісії розглядати інші, крім перерахованих у пунктах 2.2.2.1 – 2.2.2.15 додатка 1 питання, направлені на реалізацію прав дитини. 

1.3. Рекомендації розроблено з врахуванням положень таких нормативно-правових актів: Конвенції ООН “Про права дитини“, Сімейного кодексу України, Закону України “Про охорону дитинства“, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини“.

2. Правові засади та принципи діяльності комісії

2.1. У своїй діяльності комісія керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів та Положенням про комісію. 

2.2. Повноваження та функції комісії не можуть бути передані іншим дорадчим органам та комісіям. 

2.3. Рішення органу опіки та піклування і комісії мають різну правову природу і не є тотожними. Орган опіки та піклування виносить рішення щодо питань, пов’язаних із захистом прав дитини, які є обов’язковими до виконання. Рішення комісії мають рекомендаційний характер для органу опіки та піклування. Зокрема, рішення комісії може лягти в основу рішення органу опіки та піклування (розпорядження, висновок). 

2.4. Діяльність комісії грунтується на принципах: 

2.4.1. Збереження найкращих інтересів дитини – дії та рішення комісії, які спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити (ст. 12 Конвенції ООН “Про права дитини“, ст. 171 Сімейного кодексу України, ст.1 Закону України “Про охорону дитинства“).

 2.4.2. Законності – будь-які рішення та процесуальні дії комісії грунтуються виключно на вимогах нормативно-правових актів. 

2.4.3. Безсторонності – при прийнятті рішення щодо захисту прав дитини комісія не може займати будь-чию позицію, а захищає дотримання найкращих інтересів дитини. 

2.4.4. Рівності – при розгляді спору та прийнятті рішення комісія дотримується рівності, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних та інших переконань, роду і характеру занять, місця проживання, часу проживання у даній місцевості та інших обставин. 

2.4.5. Колегіальності – комісія розглядає спори, які належать до її компетенції, виключно на засіданнях та під час колективного обговорення та голосування.

3. Порядок утворення та склад комісії

3.1. Утворення та ліквідація комісії, а також формування та зміна її складу затверджується відповідно до рішення виконавчого комітету Горщиківської сільської ради. 

3.2. Склад комісії формується відповідно до Положення про комісію при виконавчому комітеті селищної ради (додаток 1 до цього рішення).

 3.3. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

4. Форма діяльності комісії

4.1. Розгляд питань, які належать до компетенції комісії, здійснюють члени комісії виключно через безпосередню участь у засіданнях. 

4.2. Чергові засідання комісії відбуваються не рідше одного разу на місяць, а позачергові – за потребою.

4.3. Інформація щодо місця та часу проведення планового засідання може доводитись до відома членів комісії наприкінці попереднього засідання або не пізніше ніж за 1 робочий день разом із порядком денним (у письмовому або електронному режимі).

4.4. У разі проведення позачергового засідання комісії секретар може повідомити про нього членів комісії у день проведення засідання, письмово або у телефонному режимі.

4.5. У разі неучасті у засіданні члени комісії повідомляють секретаря письмово або у телефонному режимі із зазначенням причини неявки. 4.6. Дитині, здатній сформулювати власні погляди, забезпечується можливість бути заслуханою комісією (окремими членами комісії), якщо це не зашкодить її психічному та фізичному здоров’ю та право висловити свої погляди з усіх питань, які торкаються дитини.

4.6.1. Участь дитини у засіданні комісії організовується з максимальним врахуванням її інтересів.

4.7. До участі у засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, щодо яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання. Запрошення на засідання комісії надсилається цим особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення (бажано) на адресу їх фактичного місця проживання або на іншу адресу, яка відома працівникам відділу “Служба у справах дітей“ району управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення засідання комісії (у разі проведення позачергового засідання – за 1 робочий день, а в екстрених ситуаціях – у день проведення засідання, письмово або у телефонному режимі).

 4.7.1. У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

4.8. Термін розгляду питання на засіданні комісії (кількість перенесень розгляду) не повинен порушувати права дитини на захист, вирішення проблемних питань та строків, встановлених Законом України “Про звернення громадян“. 

4.9. На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

4.9.1. Залучення до участі вищезазначених осіб можлива виключно за умови гарантій забезпечення головою та членами комісії законодавства України про захист персональних даних, а також згоди однієї зі сторін (у разі розгляду спору). 

4.10. Заяви, звернення, клопотання, документи та матеріали для розгляду на засіданні комісії подаються у відділ “Служба у справах дітей“ при виконавчому комітеті селищної ради. 

4.11. Додаткові матеріали до заяв, звернень, клопотань можуть бути подані у відділ “Служба у справах дітей“ району управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики, на яку покладено організаційне забезпечення діяльності комісії.

4.12. Після отримання матеріалів секретар включає питання до порядку денного засідання комісії або передає уповноваженому органу для розгляду у строки, встановлені законом.

4.13. При виникненні необхідності до порядку денного засідання комісії може вноситися у письмовій формі додаткове питання, яке потребує термінового розгляду, за умови наявності всіх матеріалів, необхідних для розгляду.

 

 

5. Права та обов’язки голови та членів комісії

5.1. Засідання комісії веде голова комісії, а у разі його відсутності – його заступник (головуючий на засіданні). 

5.2. Особиста участь голови на засіданнях є пріоритетною, оскільки комісія розглядає питання, які стосуються найважливіших сфер життєдіяльності дитини, її рішення можуть призвести до зміни її подальшого статусу

. 5.3. У разі відсутності голови комісії та його заступника засідання комісії не проводиться. 

5.4. У разі, якщо у голови органу опіки та піклування (голови комісії) виникли застереження щодо доцільності запропонованого до підпису проекту рішення або висновку, який стосується захисту прав дитини та був схвалений на засіданні комісії, проведеному без його участі, голова може прийняти інше рішення виключно за умови проведення повторного (додаткового) розгляду даного питання на комісії під особистим головуванням на засіданні, з висловленням свого бачення вирішення питання, що в обов’язковому порядку фіксується у протоколі засідання комісії.

 5.5. Голова (головуючий на засіданні) комісії зобов’язаний: 

5.5.1. Підтримувати порядок у залі засідань, виявляти шанобливе ставлення до членів комісії та присутніх на засіданні. 

5.5.2. Ставити на голосування пропозиції у тій послідовності, які надійшли під час розгляду питань. 

5.5.3. На підставі обговорення та голосування оголошувати членам комісії та заявникам рішення комісії з питань, які були розглянуті на засіданні комісії, та окрему думку голови комісії у разі, якщо рішення комісії не співпадає з його баченням, та його позиції щодо остаточного варіанту рішення органу опіки та піклування.

 5.6. Права голови (головуючого на засіданні) комісії: 

5.6.1. Достроково припинити заслуховувати запрошених на засідання комісії, щодо яких розглядаються питання, якщо вони порушують вимоги законодавства та норми етики, висловлюються не за порядком денним, використовують образливі слова, розповсюджують інформацію, оприлюднення якої може зашкодити дитині. 

5.6.2. Оголосити перерву на 30 хвилин або припинити засідання комісії у разі виникнення під час роботи комісії надзвичайних ситуацій, при грубому порушенні громадського порядку; у разі виникнення загрози безпеці учасників засідання і неможливості її негайного усунення. 

5.6.3. Викликати співробітників служби охорони, територіальних органів Національної поліції України у разі грубого порушення громадського порядку, виникнення загрози безпеці учасників засідання. 

5.6.4. У разі, якщо після поновлення засідання порушення порядку ведення засідання комісії продовжується, головуючий має право перенести розгляд питання та оголосити засідання закритим. 

5.7. Члени комісії під час засідання мають право: 

5.7.1. Отримувати від доповідачів та запрошених надання роз’яснень щодо питань, які розглядаються.

 5.7.2. Висловлювати свою особисту думку членам комісії і особам, відносно яких розглядається питання. 

5.7.3. Пропонувати зміни та доповнення до рекомендацій комісії. 

5.7.4. Вносити пропозиції щодо перенесення розгляду питання на наступне засідання комісії.

 5.8. Якщо у члена комісії за результатами розгляду матеріалів та отриманих пояснень виникли принципові зауваження і пропозиції, вони обов’язково вносяться до протоколу засідання комісії. 

5.9. Повноваження члена комісії не можуть бути передані іншим особам.

6. Рішення комісії

6.1. Рішення комісії оформляється у вигляді протоколу. 

6.2. Реквізити протоколу: 

6.2.1. Дата проведення засідання та порядковий номер протоколу. 

6.2.2. Прізвища та ініціали членів комісії, які присутні на засіданні, а також відсутніх. 

6.2.3. Порядок денний.

6.2.4. Прізвище, ініціали батьків (усиновлювачів) або осіб, які їх замінюють, які присутні на засіданні (по кожному пункту порядку денного окремо).

 6.2.5. Обставини справи, які стали передумовою розгляду комісією.

 6.2.6. Зібрані у процесі розгляду питання матеріали. 

6.2.7. Інформація, отримана від запрошених осіб. 

6.2.8. Результати голосування (“за“, “проти“, “утримався“) з зазначенням прізвищ (хто за що голосував); секретар комісії приймає участь у голосуванні. 

6.2.9. Резолютивна частина, яка виключає можливість неоднозначного тлумачення рішення комісії (по кожному питанню порядку денного окремо). 

6.3. Протокол готує секретар комісії протягом п’яти робочих днів після дати проведення засідання та підписують головуючий на засіданні, секретар комісії та члени комісії, які були присутні на засіданні.

 6.4. У разі відсутності на засіданні комісії секретаря за рішенням голови комісії його обов’язки виконує інший член комісії. 

6.5. Протокол оформляється на аркушах паперу форматом А4, шрифтом Arial, розмір шрифту 12 або 14, який після підпису прошивається у встановленому порядку та скріплюється печаткою виконавчого комітету сільської ради.

6.6. Протоколи зберігаються у відділі “Служба у справах дітей“ при виконавчому комітеті сільської ради.

6.7. Після підписання протоколу секретар готує витяги з протоколу та передає їх до органу опіки та піклування. Витяг з протоколу підписують головуючий на засіданні та секретар комісії.

6.8. У разі необхідності оформлення витягу з протоколу попередніх засідань його підписує голова комісії та секретар комісії. 

6.9. Витяг з протоколу використовується для підготовки рішень, висновку органу опіки та піклування.

6.10. На відміну від рішення органу опіки та піклування, витяг з протоколу оскарженню не підлягає.

6.11. Висновки органу опіки та піклування, складені за результатами розгляду питання на засіданні комісії на основі витягу з протоколу, надаються суду відповідно до його ухвали про відкриття провадження по справі або до його листа про надання висновку.

7. Рішення органу опіки та піклування

7.1. Проект рішення органу опіки та піклування, підготовлений відділом “Служба у справах дітей“ при виконавчому комітеті сільської ради за результатами розгляду питання на засіданні комісії, подається на візування іншим посадовим особам відповідно до встановленого порядку та повертається у відділ “Служба у справах дітей“ при виконавчому комітеті сільської ради після підпису (резолюції) голови органу опіки та піклування для передачі на реєстрацію. 

7.2. Якщо під час візування у посадової особи виникли зауваження, вона візує проект документа з приміткою “із зауваженнями“, а самі зауваження на окремому аркуші долучає до проекту рішення та передає для візування (підпису) іншій посадовій особі. Відмова від візування не допускається.

 7.3. Якщо зауваження принципові та/або слушні – це може спричинити повторний розгляд питання на комісії.

 7.4. Фізичним особам надаються рішення органу опіки та піклування (розпорядження, висновки), які їх стосуються.

Секретар виконавчого комітету                      Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь