A A A K K K
для людей із порушенням зору
Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природоохоронного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді

Дата: 21.05.2021 12:40
Кількість переглядів: 164

 

 

Україна

Горщиківська сільська рада

Коростенського району Житомирської області

 

Виконавчий комітет

 

Рішення

 

 

          від 21 травня 2021 року

 

        № 38

 

     Про створення

та організацію роботи

консультаційних пунктів щодо дій

населення у надзвичайних ситуаціях

техногенного, природоохоронного,

соціального та воєнного характеру

при Горщиківській сільській раді

 

     З метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної  роботи і пропаганди знань  з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення Горщиківської сільської ради, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, за місцем проживання, відповідно до статей 19, 39, 42 Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444,  Рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07 червня 2011 № 587, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації            від 18 березня 2021 року № 169 «Про Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального          та воєнного характеру», керуючись статтею 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий  комітет Горщиківської сільської ради

 

     В И Р І Ш И В  :

 

     1. Створити консультаційні  пункти щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді  в  адміністративному приміщенні Горщиківської сільської ради в с. Горщик та Вигів.

 

     2. Затвердити Положення про консультаційний пункт щодо дій населення                                  у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді згідно з додатком, що додається до рішення.

 

     3. Відповідальною особою за створення, обладнання, організацію роботи та контроль       за роботою консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді призначити Литвинчука Миколу Олександровича, заступника сільського голови               з питань діяльності виконавчих органів Горщиківської сільської ради

 

    4. Для забезпечення роботи консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді призначити консультантів:

 

  4.1. Суховця Миколу Йосиповича, спеціаліста з кадрових питань, в адміністративному приміщенні сільської ради в с. Горщик;

 

  4.2. Вигівського Володимира Івановича, старосту старостинського округу сільської ради, в адміністративному приміщенні сільської ради в с. Вигів.

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Туровського Олексія Анатолійовича.

 

 

 

Сільський голова                              Олексій ТУРОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Затверджено

 

                                                                                 рішенням виконавчого комітету

                                                                               Горщиківської сільської ради

                                                                            від 21 травня 2021 року №38

 

 Положення

про консультаційний пункт  щодо дій населення

у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді

 

 

I.Загальні положення

 

     1. Консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру є осередком консультаційної, просвітницько-інформаційної роботи, пропаганди знань з питань цивільного захисту            та безпеки життєдіяльності населення, не зайнятого у сфері виробництва                                        та обслуговування.

 

     2. Консультаційний пункт у своїй діяльності керується Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують підготовку населення до дій                           у надзвичайних ситуаціях.

     3. Консультаційний пункт укомплектовується особовим складом та оснащується необхідним обладнанням, відповідним майном і літературою.

 

ІІ. Завдання консультаційного пункту

 

     1. Головними завданнями консультаційного пункту є:

  1.1. участь у підготовці населення з питань захисту та до дій у надзвичайних ситуаціях         за тематикою консультацій, рекомендованих Державною службою України з надзвичайних ситуацій, конкретизованих відповідальним за роботу консультаційного пункту   сільським  головою;

  1.2. сприяння у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

  1.3. підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози                     і виникнення  надзвичайних  ситуацій .

 

     2. Консультаційний пункт забезпечує:

  2.1. доведення до непрацюючого населення інформації про небезпеку та заходи                          з реагування на  надзвичайні  ситуації;

  2.2. надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту;

  2.3. участь в просвітницько-інформаційній роботі та пропаганді знань серед населення           з питань цивільного захисту, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій , несприятливих побутових умовах або нестандартних ситуаціях;

  2.4. доведення до мешканців повідомлень про участь у заходах цивільного захисту                за місцем проживання;

  2.5. створення та удосконалення необхідної навчально-матеріальної бази.

 

ІІІ. Керівництво роботою консультаційного пункту

 

     1. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює сільський голова.

     2. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на спеціально призначену посадову особу  сільської   ради.

 

     3. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає       за планування заходів, зміст, своєчасне поновлення наочної інформації, стан навчально-матеріальної бази та зобов’язана:

  3.1. організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах  надзвичайних  ситуацій ;

  3.2. здійснювати облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення;

  3.3. складати звіти про виконання плану роботи консультаційного пункту і подавати            їх  сільському голові;

  3.4. складати заявки на придбання навчального і наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік.

 

ІV.Організація роботи консультаційного пункту

 

     1. Консультаційний пункт працює згідно із річним планом роботи.

У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи серед населення, а також заходи щодо удосконалення навчальної      та матеріальної бази консультаційного пункту.

     2. Річний план роботи консультаційного пункту затверджується сільським  головою.

     3. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

  3.1. проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів запитань           і відповідей тощо);

  3.2. розповсюдження пам’яток, листівок, посібників, перегляду та прослуховування спеціальних відео та аудіоматеріалів щодо захисту населення.

     4. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до населення конкретних повідомлень щодо участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дії за попереджувальними сигналами, повідомленнями при проведенні евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видача засобів індивідуального захисту тощо).

     5. При проведенні консультацій надається інформація про потенційну небезпеку, характерну для відповідного регіону, та методи реагування на неї.

     6. До проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту сільської ради.

     7. Робота персоналу консультаційного пункту організовується таким чином, щоб кожний його відвідувач міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку дій в умовах надзвичайних  ситуацій .

     8. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, на виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у разі виникнення  надзвичайних ситуацій .

     9. Основні документи, які повинні бути на консультаційному пункті:

  9.1. розпорядження голови райдержадміністрації, рішення сільського  голови щодо створення мережі консультаційних пунктів;

  9.2. Положення про консультаційний пункт;

  9.3. посадові інструкції (функціональні обов’язки) працівників пункту;

  9.4. план роботи консультаційного пункту на рік;

  9.5. список працівників пункту, їх адреси та контактні телефони;

  9.6. графік надання консультацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками консультаційного пункту;

  9.7. розпорядок роботи консультаційного пункту.

   10. Контроль за діяльністю консультаційного пункту та наданням методичної допомоги здійснюється сектором ДСНС України в Коростенському районі; управлінням економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

 

V. Матеріально-технічне забезпечення консультаційного пункту

 

     1. Зразки навчального майна: засоби індивідуального захисту, вогнегасники, аптечки тощо.

     2. Навчальна література: посібники, рекомендації, пам’ятки, періодичні видання.

     3. Стенди за тематикою цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення.

 

 

Секретар сільської ради                  Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь