A A A K K K
для людей із порушенням зору
Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Протокол №6

Дата: 21.05.2021 12:52
Кількість переглядів: 86

ГОРЩИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Коростенського району Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л 

 

№ 6

 

           21 травня 2021 року                                                        с. Горщик

                                                                                          приміщення сільської ради

                                                                                                                 14.00 год

Всього членів виконавчого комітету - 11 чол.

  Присутні на засіданні -  9 чол.                                                                  

 

Туровський О.А. – сільський голова

Іскоростенська С.П. – секретар сільської ради

    Члени виконавчого комітету:

Мовчанюк І.С.

Андрієвська Т.В.

Ільїнська Н.Г.

Іскоростенська О.М.

Мельниченко Ю.В.

Сапотніцька З.М.

Вигівський В.І.

    

Запрошені:

Максименко А.С. - юрист сільської ради.

Гошко Г. П. - директор Центру надання соціальних послуг

 

 Головуючий на засіданні: Туровський О.А. – сільський голова.

  Секретар засідання виконавчого комітету: Іскоростенська С.П.– секретар сільської ради.

 

 На розгляд засідання виконавчого комітету сільської ради головуючим винесений такий

порядок денний

1.Про підготовку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до оздоровчого періоду в 2021 році.

Доповідач: Сапотніцька З.М. - начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Горщиківської сільської ради.

2.Про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам.

Доповідач: Гошко Г.П. - директор Центру надання соціальних послуг.

3. Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природоохоронного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді.

Доповідач: Іскоростенська С.П. - секретар сільської ради.

4. Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення.

Доповідач: Максименко А.С. - спеціаліст ІІ категорії з юридичних питань.

5. Про прийняття на обслуговування гр. Перегуду М.Я.

Доповідач: Іскоростенська С.П. - секретар сільської ради.

6.Про зняття з обслуговування гр. Пригоцької  А.М.

Доповідач: Іскоростенська С.П. - секретар сільської ради.

 

 

Після оголошення порядку денного

 ВИРІШИЛИ:

 Затвердити, винесений головуючим на розгляд засідання виконавчого комітету сільської ради порядок денний.

Голосували:

за –9  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

 

            По першому питанню слухали Сапотніцьку З.М. - начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту «Про підготовку дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до оздоровчого періоду в 2021 році».  З метою забезпечення організованого та якісного оздоровлення й відпочинку дітей у 2021 році, на виконання  пп. 6 п. а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», керуючись  цільовою соціальною Програмою оздоровлення та відпочинку дітей Горщиківської сільської ради на 2021 рік,   виконком сільської ради

 

ВИРІШИВ:

1.  Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Горщиківської сільської ради про оздоровлення дітей у 2021 р. взяти до відома (додається).

2. Забезпечити постійне формування бази  дітей, які потребують особливої

      соціальної уваги та підтримки, мають право на пільгове оздоровлення.

3. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Сапотніцькій З.М.

3.1.забезпечити створення сприятливих умов для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації  відпочинку  під час  канікул.

3.2.здійснювати організаційний супровід проведення оздоровчих заходів у закладах дошкільної освіти.

3.3.підготувати звіт про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку в  дошкільних та загальноосвітніх закладах (вересень-жовтень, 2021 р.)

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Туровського О.А.

 

Голосували:

за –9  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №36 додається).

«Про стан обслуговування одиноких, престарілих громадян соціальними робітниками на території Горщиківської сільської ради»   з другого питання слухали Гошко Г.П. - директора Центру надання соціальних послуг. Заслухавши інформацію Гошко Галини Петрівни щодо стану обслуговування одиноких, престарілих громадян соціальними робітниками на території  сільської ради, керуючись  підпункту 2   пункту б   статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ:

1. Інформацію Директора центру надання соціальних послуг Гошко Г.П. щодо стану обслуговування одиноких, престарілих громадян соціальними робітниками на території  сільської ради прийняти до відома (додається) .

2.Виконавчому комітету сільської ради посилити увагу до вирішення питань, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, одинокі громадяни, громадяни похилого віку;

3.Рекомендувати соціальним робітникам, які обслуговують громадян  на території  Горщиківської сільської ради :

1) проводити роботу по своєчасному виявленню одиноких престарілих громадян, які потребують сторонньої допомоги в обслуговуванні;

2) здійснювати постійну   інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед підопічних про   надання житлово-комунальних послуг, послуг на  тверде паливо,  на електроенергію;

3) сповна дотримуватися виконання функціональних обов’язків по обслуговуванню одиноких престарілих громадян;

4) відповідно і вчасно реагувати на кожне звернення підопічних;

5) підтримувати тісний зв'язок з керівниками установ, підприємств, які працюють на території сільської ради, з метою вирішення проблем одиноких престарілих громадян і надання їм допомоги.

6) забезпечувати якісне соціальне обслуговування підопічних.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на сільського голову Туровського О.А.

Голосували:

за –9  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №37 додається).

    З третього питання слухали Іскоростенську С.П. - секретаря сільської ради «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій

населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природоохоронного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді». З метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної  роботи і пропаганди знань  з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення Горщиківської сільської ради, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, за місцем проживання, відповідно до статей 19, 39, 42 Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444,  Рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07 червня 2011 № 587, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністраці  від 18 березня 2021 року № 169 «Про Примірне положення про консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру», керуючись статтею 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий  комітет Горщиківської сільської ради

 

     В И Р І Ш И В  :

 

     1. Створити консультаційні  пункти щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді  в  адміністративному приміщенні Горщиківської сільської ради в с. Горщик та Вигів.

 

     2. Затвердити Положення про консультаційний пункт щодо дій населення                                  у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді згідно з додатком, що додається до рішення.

 

     3. Відповідальною особою за створення, обладнання, організацію роботи та контроль       за роботою консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді призначити Литвинчука Миколу Олександровича, заступника сільського голови               з питань діяльності виконавчих органів Горщиківської сільської ради

 

    4. Для забезпечення роботи консультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціального та воєнного характеру при Горщиківській сільській раді призначити консультантів:

 

  4.1. Суховця Миколу Йосиповича, спеціаліста з кадрових питань, в адміністративному приміщенні сільської ради в с. Горщик;

 

  4.2. Вигівського Володимира Івановича, старосту старостинського округу сільської ради, в адміністративному приміщенні сільської ради в с. Вигів.

 

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Туровського Олексія Анатолійовича.

 

Голосували:

за –9  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №38 додається).

 

«Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення» з цього питання слухали Максименка А.С. - спеціаліста ІІ категорії з юридичних питань. Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», наказу Міністерства соціальної політики України від 18.03.2021 р. №136, виконавчий комітет Горщиківської сільської ради   

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

1) Інформаційну картку адміністративної послуги «надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;

2) Інформаційну картку адміністративної послуги «призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб”

3)  Інформаційну картку адміністративної послуги «призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг”;

4)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме”;

5)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

6) Інформаційну картку адміністративної послуги „прийняття рішення щодо надання соціальних послуг”;

7)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу”;

8)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена”;

9) Інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного”;

10)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного”;

11)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири”;

12)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна”;

13)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа”;

14) Інформаційну картку адміністративної послуги „видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором”;

15)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного”;

16)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного”;

17)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири”;

18)  Інформаційну картку адміністративної послуги „видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна”;

19)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”;

20)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”;

21)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної допомоги при народженні дитини?;

22)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”;

23) Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної допомоги при усиновленні дитини”;

24)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування”;

25)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям”;

26)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність”;

27)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях”;

28)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

29)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю”;

30)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

31)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення державної соціальної допомоги на догляд”;

32)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі”;

33)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”;

34)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею”;

35)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю”;

36)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою”;

37)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт”;

38)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою”;

39)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2”;

40)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам”;

41)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам”;

42)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки”;

43)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку”;

44)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю”;

45)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

46)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”;

47)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам”;

48)   Інформаційну картку адміністративної послуги „видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності”;

49)   Інформаційну картку адміністративної послуги „видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем”;

50)   Інформаційну картку адміністративної послуги „видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”;

51)  Інформаційну картку адміністративної послуги „установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї”;

52)  Інформаційну картку адміністративної послуги „установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)”;

53)   Інформаційну картку адміністративної послуги „видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства”;

54)  Інформаційну картку адміністративної послуги „установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці”;

55)  Інформаційну картку адміністративної послуги „установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань”;

56)   Інформаційну картку адміністративної послуги „взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю”;

57)  Інформаційну картку адміністративної послуги „взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

58)   Інформаційну картку адміністративної послуги „взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

59)  Інформаційну картку адміністративної послуги „призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

2. Відділу соціальних та адміністративних послуг та відповідальним особам керуватись затвердженими інформаційними картками.

3. Контроль за виконанням вказаного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради    Литвинчука М.О.

Голосували:

за –9  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №39 додається).

 

З питання «Прийняття на обслуговування гр. Перегуди М.Я.» слухали секретаря сільської ради Іскоростенську С.П. Розглянувши заяву гр. Перегуди Марії Яношівни, яка проживає за адресою: с. Жупанівка, вул. Поліська,  буд.51, керуючись Законами України «Про соціальні послуги», ст. 34 ( пп. б) «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо надання соціальних послуг особам до їх потреб, сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

Прийняти гр. Перегуду Марію Яношівну  на обслуговування соціальним робітником в Центр надання соціальних послуг Горщиківською сільською радою Коростенського району з 01 червня 2021 року.

Голосували:

за –9  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №40 додається).

З шостого питання слухали секретаря сільської ради Іскоростенську С.П.  «Про  обслуговування підопічної гр. Пригоцької А.М.». Керуючись Законами України «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо надання соціальних послуг особам до їх потреб, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити надання соціальних послуг гр. Пригоцькій Антоніні Миколаївні  в зв’язку медичним висновком лікаря-спеціаліста Коростенської ЦРЛ від 23.04.2021 року  з моменту відправлення підопічної в медичний  спеціалізований заклад.

 

Голосували:

за –9  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №41 додається).

 

Сільський голова                                 Олексій ТУРОВСЬКИЙ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь