A A A K K K
для людей із порушенням зору
Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради

Дата: 17.02.2021 22:08
Кількість переглядів: 96

 

УКРАЇНА

ГОРЩИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Коростенського району Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

   

     від 17 лютого   2021 року 

    № 15

 

 

Про  затвердження Положення про квартирний

облік при виконавчому комітеті Горщиківської

сільської ради

 

 

   Керуючись ст. 144 Конституції України, Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР та відповідно до пп. 2 п. «а» та пп. 12 п «б»   ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання, виконавчий комітет Горщиківської  сільської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Положення  про квартирний облік при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради (додається);
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Горщиківської сільської ради Туровського О.А.

 

Сільський голова                                                  Олексій ТУРОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток1

                                   до рішення виконавчого комітету

Горщиківської сільської ради

                                                   від 17 лютого  2021  року №15

                                                          

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про квартирний облік при виконавчому комітеті

Горщиківської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1.Це Положення розроблено відповідно Конституції України, Законів України, Указів Президента України, Житлового кодексу, Постанов Кабінету Міністрів, “Правил обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року,  підпунктом 7 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Положення встановлює єдиний порядок зарахування на квартирний облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Горщиківської сільської ради.       

На квартирний облік у виконавчому комітеті сільської ради беруться громадяни що потребують поліпшення житлових умов, які постійно проживають та зареєстровані в населених пунктах сільської ради. Підставою взяття на квартирний облік є встановлення рівня забезпеченості житловою площею для визначення необхідності для поліпшення житлових умов.

1.2. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний обік:

- житлова комісія при виконкомі Горщиківської сільської ради, яка приймає рекомендаційне рішення;

- виконком сільської ради своїм рішенням остаточно затверджує або скасовує рішення житлової комісії.

Термін розгляду для прийняття рішень: 1 місяць з дня отримання необхідних документів.

 

 

2. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік.

2.1.Особи, які постійно проживають та зареєстровані на території Горщиківської сільської ради при наявності не менше однієї з підстав:

2.1. Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня (на одну особу припадає менше 8,8 кв.м. житлової площі) та не менше 1 року проживають на території сільської ради.

2.2. Невідповідність будинку, де мешкає особа санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету.

2.3.Наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань, затверджених наказом МОЗ України                                   від 08.02.1985 р. № 52), у зв’язку з чим особа не може проживати в одній кімнаті з іншими членами сім’ї.

2.4. Проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду.

2.5. Проживання за договором найму (оренди) в будинках, що належать громадянам на праві приватної власності.

2.6. Проживання в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин.

2.7. Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше 9 років, крім подружжя.

2.8. Внутрішньо  переміщені  особи  з  числа  інвалідів війни,

визначених  у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України

"Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту" та  члени  їх сімей; а також члени сімей загиблих, визначені  абзацами  четвертим  - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".                    

2.2.1 Особи, які мають статус:                                                                                 

2.2.2 Ветеранів війни згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».                                                                                                            

2.2.3 Особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».                                                                              

2.2.4 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку.

 

3. Перелік документів, необхідних для зарахування на квартирний облік.

3.1. Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно подати до виконкому сільської ради такі документи:

1. Заяву встановленого зразка.                                                                   

2. Довідки з місця проживання про склад сім'ї, прописку.                

3.Акт перевірки  житлових умов заявника.                              

4. Довідки з місця роботи заявника та дорослих членів його сім’ї  про те, чи знаходяться  на квартирному обліку по місцю роботи.                                                  

5. Документи, що дають право постановки на облік на пільгових умовах.              

6.Довідка щодо наявності у власності  заявника та членів його сім’ї  житлових будівель (Коростенського міжміського бюро технічної інвентаризації, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

7. Довідка із сільської ради про наявність у власності заявника та членів сім’ї домоволодіння  на території  даної ради.                                                                           

8. Копії свідоцтв про одруження, розлучення (про народження неповнолітніх членів сім’ї) та інші документи, які засвідчують зміни у складі  сім’ї .                                                                                                                                             

9. Ксерокопії паспорту (1-2 та всі сторінки  реєстрації) повнолітніх осіб, заявника та членів його сім’ї.                                                                                    

10. Ксерокопії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заявника та членів його сім’ї.                                                                                                   

11. Якщо особа є підприємцем – подається копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.                                                                               

12. Якщо особа є пенсіонером – копія пенсійного посвідчення.                                 

13. Якщо особа непрацююча – копія трудової книжки (документа про освіту).                                                                                                                        

14.Копія технічного паспорта та права власності на будинок.                         

15.Копію договору найму чи піднайму житла (при наявності договору найму).                                                                                                                    

16.Оригінал форми № 3 ЛКК (якщо в особи тяжка форма хронічного захворювання).

                                                                                                                  

3.2. Внутрішньо  переміщені  особи, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:                                                                               

 1.Копію посвідчення встановленого зразка згідно, що підтверджує  статус  особи  як  члена сім’ї загиблого або інваліда війни;                                   

2.Довідку  органу соціального захисту населення про перебування на  обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають  право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а  також  члена  сім’ї  загиблого  згідно  із Законом України "Про статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх  соціального  захисту" за формою, затвердженою Мінсоцполітики;                                                                                                                            

3. Копії  документів,  які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни;                                                                                                       

4. Копію  довідки  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.                                                          

5. У  разі  потреби  до заяви додаються також медичний висновок, довідка     

                                                                                                                

4. Подання документів.                                                                                           

Заяву та визначений перелік документів особа подає секретарю сільської ради для візування та реєстрації вхідних документів.

 

5. Прийняття рішення                                                

Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

1. Розгляд та накладення резолюції на заяві сільським головою.

2. Підготовка документів для розгляду житловою комісією.                                          

3. Комісія  перевіряє  житлові  умови  громадян  і про результати

перевірки складає акт.

4. Розгляд документів житловою комісією із занесенням в протокол засідання.                                                                                                                 

5. Розгляд рішення житлової комісії на черговому засіданні виконкому та прийняття відповідного рішення.                                                                                      

6. Підписання рішення виконкому сільської ради сільським головою.                  

7. Введення в базу даних квартирного обліку громадян.                                        

8.Підготовка та надсилання повідомлення про зарахування на квартирний облік:                                                                                                                 

В 15-ти денний термін з часу прийняття рішення надсилається поштою повідомлення про зарахування його на облік.                                                                        

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради з дня винесення рішення про прийняття на квартирний облік. Громадяни, взяті на квартирний облік вносяться до Книги обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання житлових приміщень. На кожного громадянина (сім’ю), взятого на квартирний облік, заводиться облікова справа, в якій містяться всі необхідні документи. Обліковій справі надається номер, відповідний до Книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення.

 

6. Облік громадян ведеться за напрямками черговості:

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла;

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла;

в) загальна черговість громадян потребуючих поліпшення житлових умов.

 

7. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік. 

7.1. На позачергове отримання житла мають право:

а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у  сім'ї  опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  у яких перебувають  діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського піклування, а також особи з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли  16  років,  у  разі відсутності в таких дітей житла зараховуються на квартирний облік за  місцем  їх  походження  або  проживання до встановлення опіки,  піклування,  влаштування  в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника, прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає  дитина, або органу опіки та піклування – ч. 1 ст. 33 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»);

г) діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

д) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

е) особи, які належать до інвалідів війни (ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

є) особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 10);

ж) особи, обрані на виборну посаду, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість;

з) члени сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі;

и) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І, категорія ІІ та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду (абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 20, п. 3 ч. 1 ст. 21, п. 7 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»));

і) сім'ї,   які  мають  п'ятьох  і  більше  дітей,  та  у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей (ст. 46 Житлового кодексу);

ї) працівники  протитуберкульозних  закладів  у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

й) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

7.2. На першочергове отримання житла мають право:

а) інваліди Великої Вітчизняної  війни  і сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особам;

б) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

в) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань:

- особи, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

- медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

г) учасники бойових дій та учасники війни;

д) інваліди праці I і II груп та інваліди I і II груп з числа військовослужбовців;

е) особи, які стали інвалідами I і II груп у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків, виконанням обов’язку з рятування життя людини, по охороні власності і правопорядку;

є) сім’ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина по рятуванню життя людини, по охороні власності і правопорядку;

ж) сім’ї осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

з) робітники і службовці, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

и) матері, яким присвоєно звання «Мати-героїня»;

і) багатодітні сім’ї (які мають у своєму складі трьох і більше дітей) і одинокі матері, з урахуванням особливостей зазначених в абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» (ст. 45 Житлового кодексу);

ї) сім’ї при народженні одразу двох або більше дітей;

й) вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів;

к) особи, які проживають у старих будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

л) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

 

 8. Розподіл та надання жилих приміщень.

1. Громадяни перебувають на квартирному обліку до одержання жилого приміщення.     

                                                                                                          

9. Ордер на жиле приміщення.

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет сільської ради видає громадянинові ордер, який є підставою для вселення в надане жиле приміщення. При одержанні ордера подаються паспорти (або документи, що їх заміняють) членів сім’ї, включених до ордера.

Ордер може бути видний тільки на вільне жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів.

Ордер на жиле приміщення може бути визнаний недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами недостовірних відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень. Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом 3 років з дня його видачі.

 

10. Зняття з квартирного обліку

10.1.  Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

10.1.1. поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

10.1.2. виїзду на постійне місце проживання до  іншого  населеного пункту;

       10.1.3. припинення трудових відносин з  підприємством,  установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством України, Житловим кодексом, п. 29  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень та  іншими  актами  законодавства України;

10.1.4. засудження  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість місяців, заслання або вислання;

10.1.5. подання  відомостей,  що  не  відповідають дійсності,  які стали підставою  для  взяття  на  облік,  або  неправомірних   дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

10.2. Громадяни виключаються із списків осіб,  які користуються правом першочергового або позачергового одержання  жилих приміщень,  якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

10.3. Громадяни знімаються з пільгової черги у разі смерті протягом місяця після отримання інформації про смерть особи, яка перебувала на пільговій квартирній черзі.

10.3.1. Громадяни, знімаються з загальної квартирної черги у разі смерті, якщо протягом року спадкоємці не подали заяву про переведення квартирної черги на них (ст. 1270 Цивільного кодексу України – шість місяців на прийняття спадщини, ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України – шість місяців на звернення до адміністративного суду за захистом прав від дня, коли особа дізналась про порушення своїх прав), у випадку якщо спадкоємці стояли разом з померлим на квартирній черзі.

10.4. Громадяни знімаються з пільгової квартирної черги, якщо вони тричі не здійснили перереєстрацію передбачену Положенням.

10.4.1. Громадяни знімаються з загальної квартирної черги, якщо вони на протязі п’яти років не здійснили перереєстрацію (можливість втрати членства в громаді міста - ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», ч. 1 ст. 43 Цивільного кодексу України).

10.4.2. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі  можливо лише за рішенням суду, яке набрало законної сили.  

10.5. Про зняття  з  обліку  (виключення  із  списку)  громадяни  у 15-денний строк  повідомляються  у  письмовій  формі  вказавши підстави зняття з обліку (виключення із списку).

 

11. Перереєстрація

11.1. Виконавчий комітет Горщиківської сільської ради щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян,  які  перебувають  на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані.

11.2. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень

 12. Затвердження списків

         12.1. Після проведення перереєстрації виконавчий комітет сільської ради здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі.

         12.2. У випадку, коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, то виконавчий комітет сільської ради готує списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

         12.3. Формуються та затверджуються чотири основні списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов відповідно

         а) контрольний список (в даному списку перебувають всі громадяни, що знаходяться в квартирній черзі);

         б) список громадян, які мають першочергове право на отримання житла;

         в) список громадян, які мають позачергове право на отримання житла.

          г)  список громадян, які мають право на  отримання житла на загальних підставах;

         12.4. Затверджені списки громадян, що потребують поліпшення житлових умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, протягом п’ятнадцяти днів з дня затвердження, шляхом розміщення на офіційному сайті Горщиківської сільської ради. 

 

          13. Журнали

13.1. Заяви громадян відносно постановки на квартирний облік при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради реєструються  виконавчим комітетом сільської ради в Журналі (книзі) реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік.

13.2. Заяви громадян на перереєстрацію в квартирній черзі при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради реєструються виконавчим комітетом сільської ради в Журналі (книзі) перереєстрації громадян, що перебувають на квартирній черзі при виконавчому комітеті сільської  ради

 

 

Секретар виконкому                                Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь